Voel je thuis

Een school waar elk kind en iedere ouder zich thuis voelt. Waar je jezelf gezien en gehoord voelt. Dat is de gedachte die het team van de Bonifatiusschool waar wil maken. Zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfredzaam en zelfverzekerd mens. Met alle vaardigheden om uiteindelijk een eigen ‘thuis’ te kunnen bouwen. Zo doen we dat:

 

Vertrouwen in elk kind

Vertrouwen is de basis voor de optimale ontwikkeling van elk kind. Leerkrachten geven dit vertrouwen en werken altijd vanuit een goede intentie. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich veilig en geborgen voelt.

 

Samenwerking en openheid

Samenwerking, transparantie en open communicatie staan hoog in het vaandel richting kinderen, ouders en collega’s. Dat is de sleutel om te komen tot ontwikkeling.

 

Kleinschalige school

Basisschool St. Bonifatius is geen grote school. De lijntjes zijn kort en snel gelegd. Wij vinden het belangrijk dat elk kind, binnen onze mogelijkheden, de aandacht krijgt die past bij zijn tempo en niveau.

 

Open, persoonlijke benadering

De deur staat altijd open voor kinderen en hun ouders. Leerkrachten maken graag tijd en ruimte voor een gesprek. Dus heb je een vraag of zit je iets dwars: schroom niet en spreek ons aan.