Vergaderdata oudervereniging

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Je bent van harte welkom om deze bij te wonen. Een vertegenwoordiger van het schoolteam is altijd aanwezig.

De oudervereniging vergadert op de volgende data:

  • 19 september 2017 om 20.30 uur
  • 14 november 2017 om 20.30 uur
  • 16 januari 2018 om 20.30 uur
  • 17 april 2018 om 20.30 uur