Notulen Oudervereniging

De notulen van de vergaderingen van de oudervereniging zijn desgewenst op te vragen bij een van de leden van de oudervereniging of bij de directie.