Medezeggensachpsraad

Inspraak & advies

Leden van de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de diverse groepen binnen onze school. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR denkt na over en kijkt mee met het schoolbeleid. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR is instemming- en adviesbevoegdheid.

 

Doel MR

Belanghebbenden een stem geven en meepraten over beslissingen: dat is het doel van de MR. Kwaliteitsbevordering staat hoog in het vaandel. De MR probeert deze in een sfeer van openheid en transparantie te verbeteren.

 

Samenstelling

De raad bestaat uit ouders en personeelsleden in gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouderleden.

 

Advies- en instemmingsrecht

De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat schooldirectie en schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, geldt dat wel. Schooldirectie en schoolbestuur kunnen zonder instemming van de MR geen besluiten nemen.