Vergaderdata leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert 6 keer per jaar. De data volgen spoedig