Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt gecoördineerd door NulVier DAS. Op maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen kan je kind gebruik maken van de naschoolse opvang. Bij voldoende belangstelling kan je kind ook gebruik maken van verlengde- of voorschoolse opvang.

 

Vakanties en studiedagen

Tijdens vakanties en studiedagen is je kind welkom van 07.30 tot in ieder geval 18.15 uur, eventueel te verlengen tot 18.30 uur. Afhankelijk van het aantal kinderen dat tijdens vakanties hele dagen de opvang bezoekt, bekijken we per vakantie of de opvang voor Astense kinderen (en evt. Somerense en Deurnese) op één locatie plaats kan vinden.

 

Een middag buitenschoolse opvang

Een middag BSO bij NulVier begint gezamenlijk: de kinderen drinken wat, eten crackers en fruit en vertellen over hun dag. Daarna kiezen ze een activiteit: even lekker ontspannen op de bank, een beetje lezen, een kunstwerk knutselen of een spelletje doen. NulVier organiseert ook workshops. Een medewerker van Bureau Bewegingsontwikkeling rouleert binnen de BSO locaties van Deurne, Asten en Someren. Doel van de opvang: kinderen een veilige en fijne plek bieden met leuke, uitdagende activiteiten.

 

Gekwalificeerde medewerkers

NulVier werkt met vaste pedagogisch medewerkers. Ouders worden nauw betrokken bij de BSO-activiteiten.

 

Contact en aanmelding

NulVier DAS

0411 688228

postbus@nulvier.nl  

www.nulvier.nl